Driftsplan Hovedstaden vest

Plan for Naturstyrelsens områder

 

Gamle driftsplan

"Kvæg er effektive naturplejere. De skaber afveksling mellem skov og lysåbne områder ved at holde bevoksningen nede"

Skovrider Kim Søderlund

Flere køer i omegnen

Der bliver større chancer for at møde en ko, når man går tur i skoven i hovedstadsområdet. Køerne skal skabe lysåben natur med mere biodiversitet. Der bliver en kvadratkilometer mere græsningsskove. Det bringer  

I både Vestskoven og Lystrup Skov vil nogle skovbevoksede arealer blive naturplejet af køer, så der skabes mere lysåben natur i disse skove. Borgerne vil fortsat have adgang, da køerne er harmløse.

Der vil også blive fokus på mere våd natur med blandt andet genoprettelsen af Maglemosen i Ganløse Ore. Driftsplanen fastlæger udviklingen for statens skove øst for hovedstaden frem til 2029.

Konkrete mål:

  • I alt en kvadratkilometer ny græsningsskov, hvor kvæg plejer naturen.
  • Genopretning af Maglemosen. Først otte hektar, senere samtlige 40 hektar.
  • I Nyvang Skov bliver opvæksten holdt nede for at skabe de bedste betingelser for den eneste naturlige forekomst af foldfrø.
  • Bekæmpelse af invasive arter som canadisk gyldenris og japansk pileurt.
  • Vandstanden hæves i Langemosen i Slagslunde Skov og i Bøllemosen i Uggeløse Skov.
  • Den sidste del af ridestinettet laves færdigt i Vestskoven.


Planen har været i høring

Driftsplanen for Østsjælland var i offentlig høring fra d. 1. august 2014 til d. 6. oktober 2014.

De indkomne høringssvar er behandlet og indarbejdet i driftsplanen. Høringsnotat og materiale findes her:

Høringsnotat

Høringsbrev

Høringssvar

Høringsliste - Landsdækkende

Høringsliste - ØstsjællandLøbende planændringer

Løbende ændringer i driftsplanen fremgår herunder

En vedtaget driftsplan gælder i en 15 årig periode. Ændringer i driftsplanen forekommer som hovedregel i forbindelse med en midtvejsrevideringen efter 7-8 år. Såfremt der sker ændringer før eller efter midtvejsrevideringen vil de fremgå herunder.

Planændringer:

  • Vestskoven
  • Greve Skovene

Find driftsplanændringerne herSådan bliver en driftsplan til