Driftsplanændringer for Vestskoven

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Vestskoven.


Ændring i friluftszonering - opførelse af bålhytte

Baggrund for ændringer

Et skovbevokset areal på 13,7 ha i Vestskoven er i den gældende driftsplan udlagt som stillezone. Ifølge den gældende driftsplan er hovedformålet med Vestskoven, at skabe og sikre gode rammer for befolkningens friluftsliv. Naturstyrelsen har modtaget en ansøgning fra Vikingelandsbyen, som søger om tilladelse til at opstille en bålhytte mellem Kroppedal og Vikingelandsbyen i de 13,7 ha, som er udlagt som stillezone. 

Ændringer i driftsplanen

Friluftszoneringen ændres fra stillezone til facilitetszone i afdeling 770b, c, d og e samt 772h og j.

Kortet viser friluftsplanen med planændringer


 

Ændring i friluftszonering - opførelse af shelter

Baggrund for ændringer

Hovedformålet med Vestskoven er at skabe og sikre gode rammer for befolkningens friluftliv. I forbindelse med markeringen af Vestskovens 50 års fødselsdag har borgerne haft mulighed for, at komme med forslag til hvad der savnes i skoven. I den forbindelse var der flere forslag til mindst en ny shelterplads, da der i Vestskoven kun er en stor shelter. 

Ændringer i driftsplanen

Friluftszoneringen ændres fra friluftszone til facilitetszone i afd. 731 e.

undefined

Kortet viser friluftsplanen med planændringer


Udlægning af slette til naturlig tilgroning

Baggrund for ændringer

I forbindelse med markeringen af Vestskovens 50 års fødselsdag har borgerne haft mulighed for, at komme med forslag til hvad der savnes i skoven. I den forbindelse blev der bl.a. foreslået, at flere arealer udlægges til naturlig tilgroning. Sletterne: 660b, 660e og 661b kan med fordel udlægges til naturlig tilgroning. Sletterne er primært blevet holdt pga. en højdebegrænsning fordi arealerne ligger under en højspændingsledning. Denne ledning fjernes i løbet af 2018/19.

Ændringer i driftsplanen

Afdeling 660b, 660e og 661b udlægges fra slette (SLE) til naturlig tilgroning. Høslet ophører og der vil i de kommende 20-25 år kun blive bekæmpet invasive arter. 

undefined

Kortet viser skovudviklingstypeplanen for Vestskoven med planændringer