Tidligere driftsplan som ligger digitalt

 

Folder " Kort om skovens drift " med kort over skoven

I folderne "Kort om skovens drift " kan du læse om de enkelte skoves drift samt se et kort over skoven og de forskellige naturtyper mm.

Tokkekøb Hegn

Ravnsholt Skov og Sønderskov

Farum Lillevang, Terkelskov og Nyvang

Ganløse Ore

Nørreskoven og Ryget Skov

Store Hareskov og Bøndernes Hegn

Lille Hareskov og Jonstrup Vang

Vestskoven

Gulddysse Skov

Greve Skov

Hørup Skov

I folderne findes en kort beskrivelse af skoven og større driftmæssige tiltag i planperioden (1995-2010) samt et kort over skoven.

Driftsplanen Naturstyrelsen – Østsjælland 1995 - 2010

Driftsplanen er i princippet et 15-årigt arbejdsprogram, som er godkendt af Naturstyrelsens direktion. Driftsplanen skrives af fagfolk til fagfolk og baserer sig ud over en konkret forstlig, biologisk og kulturhistorisk viden på en lang række traditioner, antagelser og beregninger.

Driftsplanen 1995 -2010