Driftsplanændringer for Gammel Lejre

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Gammel Lejre

  • Ændring i friluftszonering

 


 

Ændring i friluftszonering

Baggrund for ændringer

Som en del af nationalparkplanen for nationalpark Skjoldungernes Land ønskes opført en shelter med tilhørende multoilet i grusgraven ved Gammel Lejre, hvor der i dag er en bålplads. Pladsen ligger umiddelbart op til Skjoldungestien, som går gennem nationalparken fra Roskilde til Hvalsø. 

Ændringer i driftsplanen

Friluftszoneringen ændres fra friluftszone til facilitetszone i afdeling 965g, hvorefter der etableres et shelter med tilhørende multoilet og de nuvlrende borde/bænkesæt udskiftes. 

undefined

 

Kortet viser friluftszoneringen for Gammel Lejre med driftsplanændringer