Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

 

Driftsplan Fyn

Plan for Naturstyrelsens områder

 

Gældende driftsplan

Landskaber, friluftsliv og natur forbedres og udvikles i den kommende periode. Både i forhold til eksisterende naturområder og ved nyetablering af skov og naturområder, vil der blive investeret i mulighederne for at nyde de fynske arealer som er i Naturstyrelsens varetægt.  Skovarealet stiger markant i perioden, friluftslivet understøttes af flere faciliteter og forskellige udfoldelsesmuligheder. Naturkvaliteten understøttes og forbedres på flere områder, ligesom der plejes for landskab og udsigter over hele Fyn.

Konkrete mål:

  • 76 ha lysåben natur og græsningsskov afgræsses for at understøtte flere forskellige naturtyper og arter og for at sikre udsigter over de fynske landskab
  • 35 ha lysåbne arealer ryddes for opvækst på sårbare naturområder og 15 ha skov konverteres til lysåben natur
  • 64 ha tilbageføres til den naturlige hydrologi for at sikre naturtyper og arter afhængige af netop disse forhold.
  • Friluftslivet understøttes ved nye stier, overnatningspladser, P-pladser og meget andet.

”Vi skaber velbesøgt natur. I hvert naturområde sikrer vi synergien mellem skoven, stranden eller det åbne naturareal. Det gavner planter, dyr og mennesker. Vi sørger i driften for, at der er plads til orkideer, sorte egern, rørhøge og mountainbikere”

Jakob Harrekilde Jensen, skovrider i Naturstyrelsen FynHøring

Afslutning af høring af driftsplanen for Naturstyrelsen Fyn. Planen var i høring fra 2. oktober til 2. december 2015

Driftsplanen for Naturstyrelsen Fyn har været i offentlig høring i perioden fra den 2. oktober til den 2. december 2015. Alle blev inviteret til at kommentere både de konkrete forslag i planudkastet og mere generelle forhold vedrørende Naturstyrelsen Fyns arealer og arealdrift. Der er indkommet 23 høringssvar.

Høringsmateriale, følgebrev og høringsnotat findes herunder

Høringsbrev

Høringsliste landsdækkende

Høringsnotat

FølgebrevLøbende planændringer

Løbende ændringer i driftsplanen fremgår herunder

En vedtaget driftsplan gælder i en 15 årig periode. Ændringer i driftsplanen forekommer som hovedregel i forbindelse med en midtvejsrevideringen efter 7-8 år. Såfremt der sker ændringer før eller efter midtvejsrevideringen vil de fremgå herunder.

Planændringer:

  • Kirkendrup Skov og Elmelund Skov
  • Arealer ved Svendborg
  • Kasmose Skov og Røjle Klint

Find driftsplanændringerne her


Sådan bliver en driftsplan til