Områdeplaner

Driftsplanen for Fyn indeholder 21 områdeplaner. Én for hver af de områder Fyn er delt ind i. Se oversigtskort over inddelingen i områdeplaner nederst på siden:

Arealer på Helnæs

Arealer på Sydlangeland

Arealer på Ærø

Arealer ved Ejby og Gelsted

Arealer på Lyø og Avernakø

Arealer ved Svendborg

Arealer ved Vissenbjerg og Frøbjerg Bavnehøj

Fjordmarken og Vigelsø

Flyvesandet og Nørrebyhals

Fyns Hoved

Kasmose Skov og Røjle Klint

Kirkendrup Skov og Elmelund Skov

Lærkedal og Storelung

Otterup Byskov og Fuglsanggård

Ringe Skov og Naturstien Ringe-Korinth

Ristinge Klint og Humble Skov

Rudkøbing Skov

Skovene på Nordlangeland

Småøer på søterritoriet

Svanninge Bakker og Sollerup Skov

Sønderskovgård