Driftsplanændringer for Arealer ved Svendborg

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Arealer ved Svendborg

  • Ændring af jagtkategori på Thurø Rev

 

Ændring af jagtkategori på Thurø Rev

Baggrund for ændringer

Arealet vurderes ikke egnet til offentligt udbud af jagtretten grundet arealets karakter, rekreative benyttelse og driften (strandeng med afgræsning). 

Ændringer i driftsplanen

Jagtkategorien ændres på Thurø Rev (nr 71) fra "udlejet jagt" til kategorien "ingen jagt, men med mulighed for regulering af skadevoldende vildt som mårhund og ræv".