Driftsplanændringer for Ristinge Klint og Humble Skov

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Ristinge Klint og Humble Skov

  • Ændring af jagtkategori i Humble Byskov

 

Ændring af jagtkategori i Humble Byskov

Baggrund for ændringer

Humble Byskov vurderes ikke længere egnet til jagtudlejning grundet skovens struktur og ændring i karakter, naturpleje gennem græsning, den bynære beliggenhed samt udviklingen i publikums benyttelse af arealerne. Den jagtlige udnyttelse er desuden begrænset af arealets ringe forekomst af jagtbart vildt.

Ændringer i driftsplanen

Jagtkategorien ændres i Humble Byskov (nr 93) fra "udlejet jagt" til kategorien "ingen jagt, men med mulighed for regulering efter behov".