Driftsplanændringer for Thurø Rev

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Thurø Rev.

  • Ændring af jagtkategori fra kategorien "udlejet jagt" til kategorien "ingen jagt, men med mulighed for regulering af skadevoldende vildt som mårhund og ræv".

 


 

Ændring i friluftsplan i Elmelund Skov

Baggrund for ændringer

Naturstyrelsen har gennem en årrække udlejet jagtretten på Thurø Rev på særlige vilkår - og uden udbud efter central godkendelse. Jagtkontrakten udløb den 31. marts 2017. Med baggrund i stramningerne af jagtpolitikken blev det vurderet, at det ikke længere var muligt at udleje jagtretten på Thurø Rev uden offentligt udbud. Der blev således ikke søgt om fortsat eksklusiv jagtudleje uden offentlig udbud.
Imidlertid vurderes arealet ikke egnet til offentlig udbud grundet arealets karakter, hensynet til arealets øvrige brugere og driften af arealet (strandeng med græsning og rekreative interesser). Efter godkendelse af NST NATUR er jagtretten på Thurø Rev derfor ikke sendt i offentligt udbud i 2017. Som følge af denne beslutning indstilles der en ændring i jagtkategorien for Thurø Rev.

Ændringer i driftsplanen

Ændring af jagtkategori fra kategorien "udlejet jagt" til kategorien "ingen jagt, men med mulighed for regulering af skadevoldende vildt som mårhund og ræv".