Plejeplan for Vestamager 2010 til 2014

Plejeplan for Vestamager 2010 -2014

I henhold til Overfredningsnævnets kendelse af 14.11.1990, § 15, har Naturstyrelsen – Hovedstaden udarbejdet vedlagte plejeplan for de fem år fra 2010 til og med 2014.

Plejeplanen har været forelagt for distriktets brugerråd i udkast i maj 2010 og sendes hermed i høring indtil2. juli 2010.

Eventuelle bemærkninger skal være Naturstyrelsen – Hovedstaden i hænde inden denne dato.

Obfuscated Email .

Plejeplan og bilag som PDF filer

Plejeplan Vestamager 2010-14 18 maj.pdf

Bilag 1 reservatbekt.pdf

Bilag 2 nye stier.pdf

Bilag 3 fugletårne mm.pdf

Bilag 4 udflugtsmål.pdf

Bilag 5 læskure.pdf

Bilag 6 indgange Ørestad vest.pdf

Bilag 7 Tilladelse til forstærkning af Kalvebod dige; Vestamager, Vestamager Pumpedigelag.pdf

Bilag 8 fredningskendelse.pdf

Bilag 9 ynglefugletællinger.pdf

Bilag 11 Lokalplan 377.pdf

Kort 2.pdf

Plejekort.pdf

Signaturforklaring plejekort.pdf

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken