Brugerråd Naturstyrelsen – Hovedstaden

<p> </p>

Hvad er et brugerråd?
I 1995 blev der oprettet brugerråd på alle statsskovsenhederne. Idéen var at skovens brugere - såvel de organiserede som de uorganiserede - skulle have indflydelse på driften af statsskovene.

I brugerrådet er der mulighed for at diskutere alle sider af den lokale enheds drift. Der kan fremsættes forslag, spørgsmål og kritik.

Naturstyrelsen – Hovedstaden har to brugerråd. Der holdes i gennemsnit to årlige møder.

Er du interesseret i at vide mere om brugerrådet, kan du læse mere i de generelle retningslinier for brugerråd . Har du emner eller ønsker til den lokale enhed, er du velkommen til at henvende dig til distriktet eller til det enkelte brugerrådsmedlem. Navn, adresse og telefonummer på de enkelte medlemmer står nævnt i skemaet nedenfor.

Køb brænde

Du kan købe brænde i Naturstyrelsens online Netbutik.

Netbutikken