Sammenlægning af enheder

Ved enhedssammenlægningen pr. 1. januar 2019 har Naturstyrelsen i Hovedstaden overtaget naturarealer på i alt 6.722,6 hektar fra den tidligere enhed Østsjælland, som ved sammenlægningen er blevet nedlagt.

Enhedens samlede areal er nu på 12.979,9 hektar.

De overdragne arealer omfatter hovedsageligt skovområder: Buresø skovene, Farum skovene, Frederikssund skovene, Hareskovene, Ravnsholt skovene, Tokkekøb Hegn og Vestskoven. Der er tale om store skovområder blandt andet Buresø skovene med et samlet areal på 830,8 hektar samt Hareskovene på i alt 888 hektar, begge skove domineret med bøgeskov. Særligt ved disse er også, at de er blandt de ældste skove i Danmark.

Udover de store skovområder er Furesø, Farum og Bastrup sø også overdraget til enheden. Søerne ligger på stribe i den øverste del af Mølleåsystemet, med Bastrup Sø som den øverste, dernæst Farum Sø og endelig Furesøen, kun 15 km nordvest for København. Bastrup Sø udgør 32 hektar, største dybde er 7 m, Farum Sø udgør 126 hektar, største dybde 14,7 m, og Furesø udgør 932 hektar, og som Danmark dybeste sø er den største dybde på 37,7 m.

Yderligere beskrivelse af områdeplanerne for arealerne findes her:

Buresø (Uggeløse Skov, Krogenlund, Slagslunde Skov, Ganløse Eged m.m.)

Farumskovene (Ganløse Forte, Brudehøj, Ryget, Nyvang, Terskelskov, Farum Lillevang, Ganløse Ore, Skydebanearealerne ved Ganløse Ore)

Frederikssundsskovene (Sperrestrup skov)

Hareskovene (Nørreskoven, Kollekolle Bøndernes Hegn, Store Hareskov, Lille Hareskov, Jonstrup Vang)

Ravnsholt skovene (Ravnsholt, Sønderskov)

Søerne (Furesø, Farum Sø, Bastrup Sø)

Tokkekøb Hegn

Vestskoven

 

Arealanvendelse og -sammensætning

Det samlede areal, som administreres af Naturstyrelsen i Hovedstaden pr. 1. januar 2019, udgør 12.979,9 hektar, hvilket er ca. 130 km2. Arealerne fremgår af nedenstående oversigtskort og tabel.

Kort 1: Oversigtskort over arealer som administreres af Naturstyrelsen i Hovedstaden. Arealerne, som er overgået til enheden, er fremhævet på kortet.

 

Tabel 1: Tabel der viser de enkelte skove og lysåbne arealer ved Naturstyrelsen Vestjylland. Arealerne, som er overgået til enheden, er fremhævet i tabellen. 

 

Arealsammensætning

Arealsammensætningen er visualiseret i nedenstående diagram med status af den 8. januar 2019.

 

Af diagrammet fremgår det, at ud af de 12.979,9 hektar består 50 % af skovbevoksede arealer og 40 % af lysåbne naturarealer. De skovbevoksede arealer er fordelt med 15 % nåletræ og 85 % løvtræ.

Enheden har ved sammenlægningen fået overdraget store skovarealer med løv, som Buresø Skovene og Hareskovene, og løvtræsandelen er steget med cirka 3.000 hektar. Ligeledes er andelen af ikke skovbevoksede arealer også steget markant, hvilket skyldes overdragelsen af søerne, Furesø, Farum Sø og Bastrup Sø.