Bilag

Status 1/1 - 2013

Tabel over de enkelte skove og øvrige arealer findes her

Oversigt over tiltag findes her

Bilag med oversigt over naturarealer og plejetiltag kan findes her

Bilag med oversigt over fortidsminder og plejetiltag findes her 

Bilag med oversigt over jagtpraksis på alle arealerne findes her