Områdeplaner for det nedlagte Østsjælland

Fra og med januar 2019 gik Naturstyrelsen fra at have 18 til 16 enheder – enhederne Østsjælland og Midtjylland er blevet nedlagt. Ansvaret for de tidligere enheders områder er blevet uddelt til andre enheder. Der kan læses mere om enhedssammenlægningen og de dertilhørende ændringer til driftsplanerne her. 
Den gamle driftsplan for Østsjælland kan findes under: Driftsplaner for nedlagte enheder.

Driftsplaner for specifikke områder i det nu nedlagte Østsjælland, der stadig gælder for enheden Hovedstaden:

Farumskovene - Ganløse Forte, Ryget, Brudehøj, Nyvang, Terkelskov, Farum Lillevang og Ganløse Ore
Hareskovene - Nørreskoven, Kollekolle, Store Hareskov og Lille Hareskov, Bøndernes Hegn og Jonstrup Vang
Ravnsholtskovene - Ravnsholt og Sønderskov
Søerne - Furesø, Farum Sø og Bastrup Sø
Vestskoven
Buresøskovene - Uggeløse Skov, Krogenlund, Slagslunde Skov og Ganløse Eged
Frederikssundskovene - Sperrestrup Skov
Tokkekøb Hegn

Tilhørende driftsplanændringer:

Driftsplanændring for Vestskoven


 I forbindelse med nedlægningen af enheden Østsjælland, har enhederne Nordsjælland, Midtsjælland, Storstrøm, samt Hovedstaden fået overdraget områder herfra. Ændringerne for disse enheders driftsplaner kan ses herunder:

Ændringer til driftsplan for Nordsjælland.
Ændringer til driftsplan for Midtsjælland.
Ændringer til driftaplan for Hovedstaden.
Ændringer til driftsplan for Storstrøm.