Områdeplaner for Hovedstaden

På grund af nedlæggelsen af enheden Østsjælland og den efterfølgende oprettelse af enheden Hovedstaden, består områdeplanerne for den nuværende enhed, Hovedstaden, af områdeplaner for Hovedstaden samt ældre driftsplaner for Østsjælland, der stadig er gældende. 

Områdeplaner for Hovedstaden kan findes her:

Jægersborg Skovdistrikt

Driftsplan Vestvolden

Driftsplan Kalvebod

Driftsplan Kongelunden

Driftsplan Jaehegn

Gældende driftsplaner for Hovedstaden, som stammer fra den nedlagte enhed Østsjælland kan findes her:

Gældende driftsplaner fra nedlagte enhed Østsjælland

 

Kort 1: Oversigtskort over arealer som administreres af Naturstyrelsen i Hovedstaden. Arealerne, som er overgået til enheden, er fremhævet på kortet.