Vestvolden

Pleje- og anlægsplanen for Vestvolden 2011 – 2015

Er udarbejdet af en styre- og en arbejdsgruppe med med repræsentanter for beliggenhedskommunerne, Københavns Amt, Nationalmuseet, Kulturarvsstyrelsen og Naturstyrelsen.

Vestvolden er navnet på det 14 km lange militære voldanlæg mellem Avedøre ved Køge Bugt og Utterslev Mose. Den ligger i en afstand af 9 km fra Københavns centrum. Dens officielle navn ved opførelsen var Vestenceinten. Vestvolden blev anlagt i årene 1888-92.

Link til driftplan som pdf

Kortbilag til Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2011-2015.pdf

Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2011-2015.pdf

Genskabele af et historisk befæstningsanlæg
Vestvolden indgår i et stort projekt, hvor man genskaber nogle af de gamle befæstningsanlæg. Du kan læse om det store arbejde her: Københavnske befæstningsværk

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning