Driftsplanændring for Breelte Skov

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Stubberup Vad

  • Opsætning af madpakkehus
  • Friluftszoneringen ændres fra friluftszone til facilitetszone

 Ændringer i driftsplanen for Breelte Skov

Baggrund for ændringen

Naturstyrelsen har godkendt en ansøgning om opsætning af en madpakkehytte i området. Projektet betales af Hørsholm kommune der også er bygherre. Landzonetilladelse er indhentet af kommune. Der er ingen forhold der berører naturbeskyttelsesloven eller museumsloven, og der skal ikke fældes nogle træer.

Ændringer i driftsplanen

Ifølge den gældende driftsplan er hovedformålet med området, at skabe og sikre gode rammer for områdets friluftsliv. Madpakkehuset skal ligge ved det røde kryds (se kortet nedenfor). Den ønskede placering ligger højt, og kommer ikke i karambolage med Novafos’ hydrologiske projekt. Samtidigt er placeringen trukket tilbage fra Usserød Kongevej, og med god afstand til naboer i syd og nordenden af skoven. Der kan holdes ca. 30-40 meter afstand til jorddiget.

Placering af madpakkehuset er markeret med rødt kryds

 

Placering af madpakkehus. Bøgepur der skal fjernes.