Driftsplan Kronjylland

Plan for Naturstyrelsens områder

 

Gældende driftsplan

Arealplan for Naturstyrelsens enhed i Kronjylland 2008 – 2022

Denne plan beskriver mål og retningslinier for, den fremtidige drift af statens arealer administreret af Naturstyrelsens enhed i Kronjylland. Det drejer sig om de større områder ved Hald Sø, Fussingø Gods, Kalø Gods og Mols Bjerge samt en række mindre arealer ved Bjerringbro, Randers, Mariager, Djursland og Helgenæs. Planen fastlægger rammer for driften inden for den kommende 15 årig-periode med en planlagt revision 1-2 gange i perioden.

Læs forord til driftsplanen her:

Forord - Kronjyllands driftsplanHøringLøbende planændringer

Løbende ændringer i driftsplanen fremgår herunder

En vedtaget driftsplan gælder i en 15 årig periode. Ændringer i driftsplanen forekommer som hovedregel kun i forbindelse med en midtvejsrevideringen efter 7-8 år. Såfremt der sker ændringer før eller efter midtvejsrevideringen vil de fremgå herunder.

Planændringer:

  • Der er ikke foretaget nogen planændringer

Sådan bliver en driftsplan til