Arealer til særlig behandling kortbilag, nordlig del

Zoom ind ved at trykke på kortet.