Arealer til særlig behandling kortbilag, sydlig del

Zoom ind ved at trykke på kortet.

  • 1 Viborg Plantage
  • 2 Hald
  • 4 Klostermarken
  • 7 Vindum Skov
  • 8 Hjermind Skov
  • 9 Ind- og Udskovene
  • 12 Randers Sønderskov
  • 12 Randers Nørreskov
  • 13 Frisenvold Laksegård
  • 14 Lysnet

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning