Fortidsminder ved Naturstyrelsen – Kronjylland

- for hele enheden gælder

Sten- og jorddiger
Alle sten- og jorddiger i og omkring skovene, er fredet og beskyttet efter MUSEUMSLOVENS § 29 a.
Der findes uden tvivl en del både større og mindre diger, som endnu ikke er indtegnet på skovkortene med signatur. Vær opmærksom på, at disse diger ofte er af overordentlig stor kulturhistorisk interesse, og at beskyttelsen selvfølgelig også gælder for dem, trods den manglende registrering.
Sten- og jorddigerne holdes synlige, og må ikke yderlig gennembrydes.
Indberet diger, som ikke er registrerede til styrelsen centralt, driftsområdet, så de kan blive tegnet med på kommende skovkort.

Ledstolpesten
Også de ledstolpesten, som eventuelt måtte stå i forbindelse med digerne skal betragtes som fortidsminder.
Ledstolpesten holdes synlige.

Stenkister
På enheden findes uden tvivl et stort antal gamle stenkister under skovvejene. Også stenkister skal betragtes og behandles som fredede fortidsminder.
Kun i skovene ved Kalø er 5 stenkister blevet behørigt registreret. På et tidspunkt skal alle stenkister gennemgås og registreres. Stenkisterne skal repareres, hvis de går i stykker, og ikke erstattes af rør.

FM-sten
Flere steder i beskrivelserne af højene, optræder ordet ”FM-sten”. Stenen er en mindre granitsten, firkantet, fint forarbejdede, og hvori der for oven er indhugget en krone, og derunder bogstaverne FM.
FM betyder: Fredet Mindesmærke. Stenene blev opstillet af Nationalmuseet fra omkring slutningen af 1800-tallet, på de fortidsminder som ejeren frivilligt, ofte mod en mindre erkendtlighed, indgik overenskomst med Nationalmuseet om at lade frede. Ordningen ophørte i 1937 hvor Naturfredningslovens bestemmelser også kom til at omfattede fredning af fortidsminderne.
”FM-stenene” er, eftersom de er hen ved 100 år gamle, i sig selv at betragte som fredede fortidsminder.

Bilag 08 Oversigt fortidsminder-rev.pdf

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning