Kort vedrørende geologi, jordbund og grundvand

Kort vedrørende enhedens geologiske og jordbundsmæssige forhold er nærmere omtalt i bilag 3.

De forskellige lag i Ulbjerg Klint fremstår tydeligt.

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning