Landskabsplan

Landskabsplanen er en opsummering af landskabsplanlægningen opsummeret i kortform. Af kortene fremgår hvilke arealer der fremover vil blive nåleskovsdominerede, og hvilke der vil blive løvskovsdominerede. Desuden fremgår de arealer, der på sigt udlægges til urørt skov, græsningsskov og andre former for biodiversitetsskov.

Find de skovvise beskrivelser for de enkelte områder via kortet til højre (vælg om du er interesseret i den nordlige, sydlige eller østlige del af området), eller vælg dem via listen nedenfor.

De enkelte landskabskarakterområder fremgår nedenfor. Alle i jpg-format.

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning