Naturbeskrivelserne

Enhedens naturarealer er gennemgået som led i driftsplanlægningen vedr. de biologiske forhold.

Gennemgangen fremgår nedenfor (alle filer i pdf-format).

101.Indskovene
102.Udskovene
201.Vindum Skov
202.Hjermind Skov
212.Frisenvold Laksegård og Eng
213.Lysnet
221.Frydensbjerg og Katbjerg
225.Ajstrup Strand
226.Mosely
233.Ulbjerg Klint
234.Sundstrup Arealerne
301.Mols Bjerge
311.Helgenæs Syd
312.Dragsmur
313.Rønnen
314.Bjødstrup Strand
315.Karpenhøj
316.Vænge Sø
330.Mågeøen
334.Areal ved Stubbe Bro
337.Vibæk Strand
339.Hyllested Bjerge
340.Gjerrild Strand
401.Viborg Plantage
402.Hald Hovedgård
403.Stanghede
404.Hald Sø
405.Inderø Skov
406.Bisballe-Almind
408.Klostermarken
501.Kalø
503.Klokkerholm Skov
603.Elløv Enge

Nikkende Kobjælde ved Ulbjerg Klint