Samlet beskrivelse af Naturstyrelsen – Kronjylland

I det følgende er enheden beskrevet i overordnede træk på udvalgte hovedområder.
Det er altså muligt at danne sig et helhedsindtryk af enheden ved at læse disse afsnit, enten som selvstændige emner eller alle sammen for fuldstændighedens skyld.

1.1 Arealer og organisation.pdf

1.2 Geologi, jordbund og grundvand.pdf

1.3 Landskab.pdf

1.4 Skovene.pdf

1.5 Naturværdier.pdf

1.6 Kulturhistorie.pdf

1.7 Friluftsliv.pdf

1.8 Jagt og fiskeri.pdf

1.9 Øvrige driftsgrene.pdf

Fugletur ved Tuemosen, Fussingø

- Til startsiden -

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning