Skovudviklingsplan

Mens landskabsplanen beskriver den helt overordnede udvikling af distriktets arealer over en periode på 2-300 år, beskriver skovudviklingstypeplanen alene udviklingen for de skovbevoksede arealer.

Find de skovvise beskrivelser for de enkelte områder via kortet til højre (vælg om du er interesseret i den nordlige, sydlige eller østlige del af området), eller vælg dem via listen nederst.

De skovudviklingstyper der er anvendt er defineret i

Principperne for udlægningen af skovudviklingstyper er nærmere beskrevet i kapitel 2 om de distriktsvise retningslinjer. Der henvises til arealbeskrivelserne for nærmere beskrivelser af de lokale forhold og prioriteringer.

Kortene ligger som pdf-filer, og distriktets arealer er af praktiske hensyn fordelt til 3 særskilte kort.

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning