Driftsplanændringer for Vejrhøjbuen

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Vejrhøjbuen

  • Ændring i friluftszonering

 


 

Ændring i friluftszonering

Baggrund for ændringer

Projektet "vitalisering af Ordrup by og Kårup Skov" med ekstern finansiering ønsker at øge den rekreative anvendelse af Kårup Skov. 

Læs mere om projektet 

Ændringer i driftsplanen

Friluftszoneringen fra friluftszone til facilitetszone i afdeling 300-304 samt afdeling 309 litra a og e (60 ha) i Kårup Skov (nr 405). Der etableres en række aktivitetsmiljøer og afmærkede stiforløb. 

 

undefined

Kortet viser friluftszonering for Vejrhøjbuen med driftsplanændringer