Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

 

Driftsplan Nordsjælland

Plan for Naturstyrelsens områder

 

Gældende driftsplan

Vandet pibler frem i Nordsjællands skove

Der bliver i fremtiden mange flere sumpede områder i Nordsjællands statsskove.

I dag dækker moser, småsøer og vandhuller sammenlagt 900 hektar af skovarealet, men det tal vil vokse med 350 hektar frem til 2030 - en vækst i vådområder der svarer til størrelsen af syv gange Fælledparken i København.

Det er blandt andet i Gribskov, Nyrup Hegn, Tisvilde Hegn og i Grønholt Vang, at vandet skal vende tilbage til lavninger, hvor der i dag primært gror grantræer.

For at få vandet tilbage i skoven skal der de kommende år sløjfes et stort antal grøfter.

Driftsplanen for Nordsjælland gælder til 2029.

"Vandet blev drænet væk for, at træerne skulle vokse så meget som muligt. Men nu vil vi gerne have vandet tilbage, så skoven også kan blive et godt sted for padder, insekter og fugle."

Skovrider Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen i Nordsjælland

Konkrete mål

  • Mere biodiversitet og færre grantræer i Nordsjællands statsskove.
  • Skovmoser og vandhuller vokser med 350 hektar.
  • Enge og overdrev med heste og anden afgræsning vokser til i alt 250 hektar.
  • Nyt store sammenhængende område med græssning i Tisvilde Hegn.
  • Hugst af cirka 44.000 kubikmeter løvtræ og 52.000kubikmeter nåletræ. 


Planen har været i høring

Driftsplanen har været i høring primo 2014Løbende planændringer

Løbende ændringer i driftsplanen fremgår herunder

En vedtaget driftsplan gælder i en 15 årig periode. Ændringer i driftsplanen forekommer som hovedregel kun i forbindelse med en midtvejsrevideringen efter 7-8 år. Såfremt der sker ændringer før eller efter midtvejsrevideringen vil de fremgå herunder.

Planændringer:

  • Der er ikke foretaget nogen planændringer


Sådan bliver en driftsplan til