Sammenlægning af enheder

Ved enhedssammenlægningen pr. 1. januar 2019 har Naturstyrelsen i Nordsjælland overtaget naturarealer på i alt 336 hektar fra den tidligere enhed Østsjælland, som ved sammenlægningen er blevet nedlagt.

Enhedens samlede areal er nu på 23.097,2 hektar.

De overdragne arealer omfatter skovrejsningsarealerne, Grønlien Skov og Hørup Skov, som er en del af Frederikssundskovene, samt Lystrup Skov, som er en del af Buresø Skovene.

Grønlien Skov og Hørup Skov er begge domineret af løvskov. Et af de vigtigste formål med etableringen af Grønlien Skov og Hørup Skov er at beskytte områdets drikkevandsinteresse og samtidig skabe rekreative skov- og naturområder, hvor friluftslivet prioriteres, da begge skove er bynære.

Lystrup Skov på ca. 200 hektar er domineret af høje bøge- og egetræer, og enkelte steder er der større partier med granskov. Skoven gennemskæres af et større eng- og moseareal, hvoraf engarealet indgår i et afgræsningsprojekt for at bevare engfloraen.

Yderligere beskrivelse af områdeplanerne for arealerne findes her:

Grønlien Skov

Hørup Skov

Lystrup Skov

 

Arealanvendelse og -sammensætning

Det samlede areal, som administreres af Naturstyrelsen Nordsjælland pr. 1. januar 2019, udgør 23.097,2 hektar, hvilket er ca. 231 km2. Arealerne fremgår af nedenstående oversigtskort og tabel.

Kort 1: Oversigtskort over arealer som administreres af Naturstyrelsen i Nordsjælland. Arealerne, som er overgået til enheden, er fremhævet på kortet.

 

Tabel 1: Tabel der viser de enkelte skove og lysåbne arealer ved Naturstyrelsen Nordsjælland. Arealerne, som er overgået til enheden, er fremhævet i tabellen.

 

Skov nr.

Skov- og lysåbne arealer

Hektar

Skov nr.

Skov- og lysåbne arealer

Hektar

101

Brødemose skov

70,1

401

Gribskov

3.888,2

102

Vinderød skov

68,6

402

Nødebo Holt

51,0

103

Arresødal skov

92,6

403

Stenholt Vang

314,5

104

Avderød skov

71,0

404

Søskoven

793,5

105

Sonnerup skov

60,8

502

Gadevang Skov

160,3

106

Lyngby skov

65,9

503

Selskov

46,4

107

Arresø

4.122,6

504

Mose i Gadevang

0,9

108

Holstrupgård

43,4

510

Esrum Sø

1.734,4

109

Fuglsanggård

64,2

601

Store Dyrehave

1.087,7

110

Kanalerne

7,6

602

Tirsdagsskoven

14,1

111

Nordhuse

11,1

603

Brøde Skov

178,7

112

Arrenæs-arealer

173,8

604

Præstevang

100,3

113

Ll. Lyngby mose

47,0

605

Lille Hestehave

41,8

114

Statens tørvemose

7,1

606

Lystrup skov

199,8

115

Hyttegården

6,1

609

Grønlien skov

52,0

116

Hovgårds pynt

3,5

610

Hørup Skov

51,2

121

Holløse bredning

86,1

700

Arealer til magelæg

33,0

122

Alsønderup enge

56,6

701

Harager Hegn

352,6

123

Solbjerg enge

56,6

703

Snevret

68,5

124

Lyngby mose

66,1

821

Nakkehoved

28,3

201

Ullerup skov

100,8

822

Horneby Sand

71,6

202

Grønnæsse skov

99,5

823

Hornbæk Plantage

208,7

206

Tisvilde hegn

2.020,6

824

Hellebæk Skov

404,2

208

Sandflugtsplantagen

12,9

825

Teglstrup Hegn

543,9

209

Hyllingbjerg

2,7

826

Egebæksvang Skov

117,8

210

Stejlepladserne

6,0

831

Klosterris Hegn

355,9

211

Skansen

0,4

832

Risby Vang

66,5

212

Sandflugtsmonumentet

0,4

833

Horserød Hegn

619,7

213

Helenekilde

0,3

834

Gurre Vang

442,5

214

Strandbjerggård

18,8

841

Nyrup Hegn

245,3

215

Vieholmgård

13,8

842

Krogenberg Hegn

252,4

216

Rågegården

12,8

843

Danstrup Hegn

324,3

217

Gilbjerggård

39,8

844

Munkegårds Hegn

21,8

218

AP-Møllergrunden

9,5

845

Endrup Hegn

34,8

301

Valby Hegn

362,8

851

Kelleris Hegn

65,6

302

Høbjerg hegn

151,3

852

Krogerup Skovene

222,4

303

Aggebo og Græsted Hegn

188,0

853

Lave Skov og Stejlepladser

70,0

304

Nejede Vesterskov

110,6

854

Dageløkke Skov

58,9

306

Æbelholt klosterruin

0,8

855

Skipperholm

11,1

307

Freerslev hegn

275,6

856

Kovang

4,9

308

Skævinge

242,4

857

Fredensborg Skovene

12,6

309

Gørløse

126,6

858

Knorrenborg Vang

107,1

310

Søborg Slotsruin

10,1

859

Grønholt Vang

239,0

311

Klosterhus

0,1

860

Grønholt Hegn

274,8

312

Esrum Møllegård

51,9

861

Stasevang

71,9

313

Esrum Kanal

5,3

900

Kolonihaver i Nordsjælland

5,4

314

Parcel i Nødebo

0,3

 

 

 

315

Sørup Havn

1,2

 

Areal i alt

23.097,2

316

Fredensborg Havn

1,6

 

 

 

 

Arealsammensætning

Arealsammensætningen er visualiseret i nedenstående diagram med status af den 8. januar 2019.

Det er hovedsageligt andelen af løvtræer, der er steget ved overdragelsen af arealerne fra Østsjælland, da de tre skove, Grønlien, Hørup og Lystrup Skov, er domineret af løvtræ med enkelte beplantninger af nåletræ.