Driftsplanændringer for Østerskoven

 Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Østerskoven.

  • Der anlægges skovparkeringspladser på grus langs den gamle Horsens Landevej (se kort nedenfor)

Ændring i driftsplan Østerskoven

Baggrund for ændringer

Naturstyrelsen har modtaget henvendelse fra Silkeborg kommune, om muligheden for at anlægge flere parkeringspladser i tilknytning til Østre Søbad. Østre Søbad ligger på NST-areal men bygninger er opført af Silkeborg kommune og daglig drift forestås af Silkeborg kommune. Søbadet er gennemgribende renoveret i 2020. De ny-renoverede faciliteter samt det ny-anlagte mtb-spor i Vesterskoven tiltrækker mange brugere, hvilket skaber trafikale- og parkeringsproblemer på den stærkt befærdede Horsensvej. Trafiksituationen er kritisk og der er sket ulykker med dødelig udgang på strækningen. Naturstyrelsen har godkendt anlæggelsen af et antal skovparkeringspladser langs den gamle Horsens Landevej, som i dag er en skovvej, der løber langs med Horsensvej.

Ændringer i driftsplanen

Det tillades, at der skabes mulighed for at 40-50 biler kan parkere langs den gamle Horsensvej, som i dag er en skovvej parallelt den stærkt befærdede Horsensvej. Kommunen vil fjerne et tilsvarende antal parkeringsmuligheder langs Horsensvej. Vejtraceet er bredere end den nuværende skovvej, da den tidligere har været hovedfærdselsåren fra Silkeborg. Der anlægges grus parkeringspladser indenfor den gamle vejtracé for den oprindelige Horsensvej. Der vil ikke blive behov for at fælde træer bortset fra mindre ahorn der står i traceen (se foto nedfor). For at forhindre trafikalt kaos gøres parkering udenfor de anlagte gruspladser forbudt. Om nødvendigt opsættes en kædespærre for at forhindre ulovlig kørsel ind i skoven ad Odderbæksvej.

Den blå linje på kortet markere hvor parkeringspladserne anlægges.

Foto viser vejtraceet for skovvejen hvor pakeringspladserne anlægges.