Driftsplan for Gråsten

For at gøre planen så brugervenlig som muligt, er det forsøgt at samle de relevante oplysninger skovvist, hvor det er muligt at læse om de væsentligste forhold vedrørende netop den skov, som du måtte bo i nærheden af eller interessere dig særligt for.

De generelle afsnit beskriver således hovedsageligt kun de væsentligste overordnede politikker, strategier og tanker, mens den deciderede arealrelaterede udmøntning heraf, kan findes i de skovvise beskrivelser. Retningslinierne for driften af Gråsten Statsskovdistrikt, udmøntes bl.a. i følgende punkter, som udgør elementer af en bæredygtig udvikling:

  • Skovens indretning forbedres og skovdyrkningsmetoderne tilpasses, så bevoksningernes fysiske og sundhedsmæssige stabilitet, variation og fleksibilitet øges.
  • Større renafdrifter søges undgået, og naturnære foryngelser søges fremmet,
  • Betydelige arealer drives med særlige hensyn til friluftsmæssige, kulturhistoriske, biologiske eller miljømæssige interesser.
  • Overgang til eller udbygning af naturnær skovdrift over hele distriktet
  • Genskabelse af den naturlige hydrologi i skovene således at en række småvandhuller og større moseområder igen bliver våde
  • Sikring af variation i løvskovene især ved indplantning af holme af nåletræ

De afsnit og bilag der ikke findes i netudgaven kan ses på distriktskontoret.

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning