Driftsplanændring for Gråsten Dyrehave - Skovfogedengen

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Gråsten Dyrehave - Skovfogedengen.

  • Arealet vil blive forberedt til afgræsning ved knusning, hvor der efterlades en mosaik af åbne og træbevoksede arealer for at opnå størst mulig biodiversitet.
  • Arealet vil blive indhegnet og afgræsset.
  • Der etableres to nye vandhuller.

 

Ændringer i driftsplanen for Gråsten Dyrehave - Skovfogedengen

Baggrund for ændringen

Arealet var tidligere dækket af nåleskov. Efter afdrift af nåletræer viste muligheden sig for at udvide en lille eksisterende afgræsning på 0,3 ha med dette 2,5 ha store afdrevede areal.

Ændringer i driftsplanen

For at sikre og fremme biodiversiteten i Gråsten Dyrehave, udvides den lille afgræssede skovfogedeng med det afdrevede nåletræsareal. Området vil på sigt kunne udvikle sig til overdrev og eng med indblanding af træbevoksede holme. Der etableres to vandhuller for bl.a. at sikre tilstedeværelsen af stor vandsalamanders i skoven.