Driftsplanændring for Kelstrup Plantage afd. 4317 og 4318

Følgende ændring er lavet i driftsplanen for området Kelstrup Plantage afd. 4317 og 4318.

  • Området indhegnes og afgræsses af geder af dansk landrace.

  • Der anlægges et handicapvenligt stiforløb igennem indhegningen - adgang sikres gennem klaplåger. 

 

Ændring i driftsplan for Kelstrup Plantage

Baggrund for ændringen

Kelstrup Plantage ligger få km nord for Kruså på begge sider af Gejl Å. Kelstrup Plantage byder på skov på stejle skrænter, dybe slugter, flade sletter og spor efter en gletcherport - alt sammen skabt af indlandsisen.

Kelstrup Plantage danner ramme om formidling af natur og kultur via Kelstrup Naturskole. Ud over Naturskolen anvender forskellige og centre ligeledes faciliteterne.

Formålet med projektet er, at understøtte formidling af natur og kultur i Kelstrup Plantage gennem tilgængelighed for bevægelseshæmmede samt andre, der måtte nyde godt af en nemt tilgængelig sti, fx personer med barnevogn eller en dagplejemor med vogn.

Afgræsningen med dansk landrace geder skal understøtte formidlingen af den danske kulturhistorie, samt give de besøgende en oplevelse af at komme endnu tættere på både dyr og natur.

Ændring i driftsplanen

For at kunne tilbyde udendørs formidling til ældre og handicappede, er der etableret en indhegning med græssende geder af dansk landrace på lysåben eng og i skov. Den nyanlagte handicapsti samt afgræsningen skal ses som et samlet projekt, hvor et nyt opgravet vandhul, en oprensning og udvidelsen af to vandhuller på det det lysåbne areal og i skovbevoksningen også hører under. Tiltaget sker på henholdsvis afd. 4317 og 4318.