Driftsplanændring for Kelstrup Plantage

Følgende ændring er lavet i driftsplanen for området Kelstrup Plantage.

  • Arealet ved Det Ultimative Punkt vil fremover blive afgræsset. Det er forventningen at arealet på sigt vil ændre status til § 3 overdrev eller hede.


 

Ændring i driftsplan for Kelstrup Plantage

Baggrund for ændringen

Kelstrup Plantage ligger få km nord for Kruså på begge sider af Gejl Å. Kelstrup Plantage byder på skov på stejle skrænter, dybe slugter, flade sletter og spor efter en gletcherport - alt sammen skabt af indlandsisen. Langs Gejl Å, ved Det Ultimative Punkt, findes et genskabt lysåbent areal, som i dag holdes lysåbent ved slåning med maskiner. Arealet er i dag angivet som slette (SLE).

Ændring i driftsplanen

For at fremme biodiversiteten og mindske tilgroningen af arealet, skiftes der fra maskinslåning til afgræsning under forudstæningen at arealet hegnes. Da der i dag går en mindre benyttet vej igennem arealet, vil der blive opsat klaplåger og led, hvor vejen går ind og ud af hegningen.