Høringsmateriale for stormfaldsplanen i Sønderjylland

 

Især orkanen Allan lavede store skader i de sydligste plantager i Sønderjylland: Frøslev og Bommerlund plantage. Naturstyrelsen Sønderjylland står overfor at igangsætte processen med at lave en ny driftsplan, som forventes afslutte i 2016. På grund af stormfaldet er planprocessen fremskyndet for de to ovennævnte plantager, for at kunne komme i gang med gentilplantning. Nærværende plan indgår således i den kommende driftsplan for Sønderjylland. Der er udarbejdet en revideret plan for skovudviklingstyperne i plantagerne. Det er dog ikke alle driftsplanaspekter som medtages nu. Det betyder f.eks., at de landskabelige tiltag, som er beskrevet i planen, kun vedrører arealer, der blev ramt at fladefald efter de to storme og at tiltagene derfor kun er en del af den samlede landskabsplan for de to skove.

Lokal høringsliste

 

Forslag til stormfaldsplan for Frøslev Plantage

Indledning

Plan efter stormfald

Bilag 1 - Kulturliste

Kortbilag 1 - Skovudviklingstypekort

Kortbilag 2 - Status efter stormfald

Kortbilag 3 - Kulturplan

 

Forslag til stormfaldsplan for Bommerlund Plantage

Indledning

Plan efter stormfald

Bilag 1 - Kulturliste

Kortbilag 1 - Skovudviklingstypekort

Kortbilag 2 - Status efter stormfald

Kortbilag 3 - Kulturplan