Høringsmateriale for stormfaldsplanen i Vestjylland

 

Stormen Bodil lavede store skader på især plantagerne øst for Ulfborg i Stråsøkomplekset. Dette område forvaltes af Naturstyrelsens enhed på Vestjylland. Der er der tidligere i 2014 gennemført høring af en ny driftsplan for bl.a. Stråsøkomplekset. På grund af stormenes omfang har forudsætningerne dog ændret sig så meget i den ellers nye plan, at et driftsplantillæg er udarbejdet i form af nærværende stormfaldsplan. Stormfaldsplanen tager udgangspunkt i driftsplanens områdeplan for Stråsøkomplekset og vil derfor i høj grad henvise til den. Flere planlagte tiltag fremrykkes, som følge af stormfaldet.

Lokal høringsliste

 

Forslag til stormfaldsplan for Stråsøkomplekset

Indledning

Plan efter stormfald

Bilag 1 - Kulturliste

Kortbilag 1 - Skovudviklingstypekort

Kortbilag 2 - Status efter stormfald

Kortbilag 3 - Kulturplan

 

Driftsplan for Stråsøkomplekset