Bilag 1.3 Kort vedrørende geologi og jordbund

Kort vedrørende distriktets geologiske og jordbundsmæssige forhold er nærmere omtalt i planudkastets afsnit 1.3.

01 Administrativ oversigt .jpg

02 Undergrund .jpg

03 Landskab .jpg

04 Littorinahavets kystlinje .jpg

05 Geologisk jordartskort .jpg

06 Nationale geologiske interesseområder på Mors, i Thy og Hanherred .jpg