Bilag 1.6 Skovudviklingstypeplan

Mens landskabsplanen beskriver den helt overordnede udvikling af distriktets arealer over en periode på 2-300 år, beskriver skovudviklingstypeplanen alene udviklingen for de skovbevoksede arealer.

De skovudviklingstyper der er anvendt er defineret i Skovudviklingstypekatalog .

Principperne for udlægningen af skovudviklingstyper er nærmere beskrevet i kapitel 2 om de distriktsvise retningslinjer. Der henvises til arealbeskrivelserne for nærmere beskrivelser af de lokale forhold og prioriteringer.

Kortene ligger som pdf-filer, og distriktets arealer er af praktiske hensyn fordelt til 6 særskilte kort.