Bilag 1.7 Naturgennemgang

Status for de åbne naturarealer på Thy Statsskovdistrikt er beskrevet på lidt forskellig vis (se afsnit 1.5). Gennemgangen af de åbne naturarealer inde i skovområderne findes sammen med statusbeskrivelser for de øvrige åbne naturarealer som bilag 2.

Herunder findes kortbilag, som viser de åbne naturarealer i og omkring skovene. Med numre på kortene refereres til specifikke lokaliteter, sådan som de er beskrevet i bilag 2.

Alle filer er jpg-format

011 Lodbjerg Plantage

012 Rønhede Plantage

014 Hvidbjerg Klitplantage

020 Stenbjerg Plantage Vest

021 Stenbjerg Plantage Øst

022 Tvorup Klitplantage Syd

032 Tvorup Klitplantage Nord

034 Nystrup Klitplantage Øst

035 Nystrup Klitplantage Vest

041 Vandet Plantage

042 Kronens Hede Plantage

043 Vilsbøl Plantage

044 Bavn Plantage

051 Tved Plantage

053 Hanstholm Byplantage

061 Vigsø Plantage

062 Østerild Plantage

071 Korsø Plantage

072 Hjardemål plantager

073 Madsbøl Plantage

074 Tømmerby Kær

081 Lild Plantage Vest

082 Lild Plantage Øst

083 Vester Thorup Plantage

090 Kollerup Plantage

091 Svinkløv Plantage

092 Fosdal Plantage

094 Langdal Plantage

- Til startsiden -

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning