Bilag 1.1 og 1.2 - Kortbilag

  • Oversigtskort.pdf åben denne fil hvis du ønsker at se kortnummerering.
  • Fotoet viser kun hvor meget området dækker.
  • Nedenfor ligger der kortblade for hvert område.

Oversigtskort

Skov Kortblad (pdf)

Aggersborg 84 R12.pdf

Areal ved Hanklit 27 R6.pdf

Arealer ved Langdyssen 46 J7.pdf

Arealer ved Selbjerg Vejle 75 F13.pdf

Arealer ved Søndre Vorupør 31 J2.pdf , J3.pdf , K2.pdf , K3.pdf

Bavn Plantage 44 I7.pdf

Bredkær Plantage 99 E18.pdf

Buksør Odde 28 R8.pdf

Ejerslev Vang 26 R9.pdf

Egebjerg 10 D19.pdf

Faddersbøl 23 K4.pdf

Fjordholmene 15 R1.pdf

Fosdal Plantage 92 C18.pdf - C19.pdf , D18.pdf - D19.pdf

Hanstholm Byplantage 53 C6.pdf - C7.pdf , D6.pdf - D7.pdf

Hanstholm Kystskrænt 54 C7.pdf - C8.pdf , D7.pdf - D8.pdf

Hanstholm Vildtreservat 52 D6.pdf - D7.pdf , E5.pdf E6.pdf E7.pdf , F5.pdf F6.pdf F7.pdf , G5.pdf G6.pdf G7.pdf

Haverslev Plantage 95 E19.pdf

Hingelbjerg 96 C18.pdf

Hingelbjerg Mose 97 D18.pdf

Hjardemål Plantage 72 D9.pdf D10.pdf D11.pdf , E9.pdf E10.pdf E11.pdf

Husby Hole 98 E17.pdf

Hvidbjerg Plantage 14 L2.pdf - L3.pdf , M2.pdf - M3.pdf , N2.pdf - N3.pdf

Kollerup Plantage 90 C17.pdf , D17.pdf

Korsø Plantage 71 E9.pdf E10.pdf , F9.pdf - F10.pdf

Kronens Hede Plantage 42 H5.pdf - H6.pdf , I5.pdf - I6.pdf

Langdal Plantage 94 B19.pdf - B20.pdf , C19.pdf - C20.pdf

Legind Vejle 29 R7.pdf

Lild Plantage (vestlige del) 81 B12.pdf , C11.pdf - C12.pdf , D12.pdf

Lild Plantage (østlige del) 82 B12.pdf - B13.pdf , C12.pdf - C13.pdf

Lodbjerg Plantage 11 O1.pdf - O2.pdf , P1.pdf - P2.pdf

Lyngby Hede 13 M1.pdf - M2.pdf , N1.pdf - N2.pdf , O1.pdf - O2.pdf

Madsbøl Plantage 73 C10.pdf - C11.pdf , D10.pdf - D11.pdf

Nystrup Plantage (vestlige del) 35 F4.pdf - F5.pdf , G4.pdf - G5.pdf , H4.pdf - H5.pdf

Nystrup Plantage (østlige del) 34 G5.pdf , H5.pdf - H6.pdf , I5.pdf

Rønhede Plantage 12 P3.pdf , Q3.pdf

Sjørring Volde 45 J6.pdf

Slettestrand 93 A19.pdf , B18.pdf - B19.pdf

Stenbjerg Plantage (vestlige del) 20 K2.pdf - K3.pdf , L2.pdf - L3.pdf

Stenbjerg Plantage (østlige del) 21 K3.pdf - K4.pdf , L3.pdf - L4.pdf

Sundby Sø 24 R4.pdf - R5.pdf

Svinkløv Plantage 91 B17.pdf - B18.pdf , C17.pdf - C18.pdf

Tved Plantage 51 E7.pdf , F6.pdf - F7.pdf - F8.pdf , G6.pdf - G7.pdf

Tvorup Nord 32 H4.pdf , I4.pdf - I5.pdf

Tvorup Syd 22 I3.pdf - I4.pdf , J3.pdf - J4.pdf , K3.pdf - K4.pdf

Tømmerby Kær 74 E11.pdf - E12.pdf

Vandet Plantage 41 H6.pdf , I6.pdf - I7.pdf

Vangså Hede 33 H4.pdf , I4.pdf

Vester Thorup Plantage 83 B13.pdf - B14.pdf , C13.pdf - C15.pdf

Vigsø og Ballerum Plantage 61 D8.pdf , E8.pdf - E9.pdf , F8.pdf - F9.pdf

Vigsø rallejer 55 D8.pdf - D9.pdf , E8.pdf - E9.pdf

Vilsbøl Plantage 43 F6.pdf , G5.pdf G6.pdf G7.pdf , H6.pdf

Ydby-Nygård Plantage 16 R2.pdf

Øer omkring Mors 25 R3.pdf , R9.pdf R10.pdf R11.pdf

Østerild Plantage 62 E10.pdf - E11.pdf , F10.pdf F11.pdf , G10.pdf - G11.pdf

- Til startsiden -