Bilag 2 Naturgennemgang og plejeplaner

Alle filer er pdf-format

 

011 Lodbjerg Plantage

012 Rønhede Plantage

013 Lyngby Hede

013 Plejeplan Lyngby Hede

Overfredningsnævnets kendelse Lyngby Hede

014 Plejeplan Stenbjerg-Hvidbjerg Klitplantage

014 Hvidbjerg Plantage

015 Fjordholmene

016 Ydby Nygaard Plantage

020 Stenbjerg Vest

020 031 Plejeplan Stenbjerg Plantage Vest

021 Stenbjerg Plantage Øst

021 022 Plejeplan Ålevand-Førby Sø

022 Tvorup Klitplantage Syd

023 Faddersbøl

024   Sundby Sø

025 Øer omkring Mors

026 Ejerslev Vang

027 Areal ved Hanklit

028 Buksør Odde

029 Legind Vejle

031 Arealer ved Sønder Vorupoer

032 Tvorup Klitplantage Nord

033 Plejeplan Vangså Hede

Vangså Hede bilag 1 og 2

034 Nystrup Øst

035 Nystrup Vest

041 Vandet Plantage

042 Kronens Hede Plantage

043 Vilsbøl Plantage

044 Bavn Plantage

051 Tved Plantage

052 Plejeplan Hanstholm reservatet

Hanstholm Vildtreservat bilag1 og 2

053 Hanstholm Byplantage

054 Hanstholm Kystskrænt

055 Vigsø Rallejer

061 Vigsø Plantage

062 Østerild Plantage

071 Korsø Plantage

072 Hjardemål plantager

073 Madsbøl Plantage

074 Tømmerby Kær

075 Arealer ved Selbjerg Vejle

081 Lild Plantage Vest

082 Lild Plantage Øst

083 Vester Thorup Plantage

090 Kollerup Plantage

091 Svinkløv Plantage

092 Fosdal Plantage

093 Slette Strand

094 Langdal Plantage

- Til startsiden -