Bilag 7 Modeller for konvertering til naturnær skovdrift

Konverteringsmodellerne beskriver en række bevoksningstypers konvertering mod naturnær skovdrift.

1 Konvertering af bjergfyr .pdf

2 Konvertering af ædelgran .pdf

3 Konvertering af yngre sitkagran .pdf

4 Konvertering af ældre sitkagran .pdf

5 Konvertering af omorikagran .pdf

6 Konvertering af contortafyr .pdf

7 Konvertering af fransk bjergfyr .pdf

8 Konvertering af stormfældet sitkagran

- Til startsiden -