Bilag 1.4 Landskabsplan

Landskabsplanen er opsummering af landskabsplanlægningen opsummeret i kortform. Af kortene fremgår hvilke arealer der fremover vil blive nåleskovsdominerede, og hvilke der vil blive løvskovsdominerede. Desuden fremgår de arealer, der udlægges til urørt skov, græsningsskov og andre former for biodiversitetsskov.

Af hensyn til overskueligheden og muligheden for at zoome ind i PDF-filerne, er distriktet opdelt i mindre bidder på kortene.

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning