Bilag 6 Landskabsvurderingsskemaer

Som beskrevet i afsnit 1.4 om landskabskaraktermetoden, er de enkelte karakterområder gennemgået med henblik på en prioritering. Vurderingsskemaerne og de tilknyttede kort gennemgår område for områder de hensyn og prioriteringer, der ligger til grund for beslutningen om arealets fremtid.

Hvad er en driftsplan?

Læs mere driftsplanlægning