Driftsplanændringer for Hanstholm Byplantage

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Hanstholm Byplantage.

  • Træbevoksningen ryddes og arealet planeres i beskedent omfang. Der bevares en bræmme af træer på tre af pladsens sidder. Pladsen belægges med stabilt grus med granitskærver.
  • Anvendelse til parkeringsareal med grusbelægning for ca. 50 køretøjer.

 


Ændring i driftsplan for Hanstholm Byplantage

Baggrund for ændringer

Naturstyrelsen Thy har modtaget en ansøgning fra Bunkermuseum Hanstholm om tilladelse til udvidelse af parkeringspladsen ved Museet, der er beliggende i fredskov og etableret på lejet grund hos NST.
Arealet består af ca. 1540 m2, og er bevokset med bjergfyr etableret i 1957, det indgår i lejemålet med Museet og fungerer som bynær skov omkring Museet. I driftsplanen er arealet udlagt til facilitetszone.

Ændringer i driftsplanen

Formålet med udvidelsen af den eksisterende parkeringsplads til museets gæster, der tæller mere end 60.000 årlige besøgende, skal afhjælpe lokale trafikgener i forbindelse med øget besøg, særligt i sommersæsonen.