Driftsplanændringer for Vandet og Baun Plantage

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Vandet og Baun Plantage.

  • Friluftsområde med begrænset jagt og regulering.

 

Ændring i driftsplan for Vandet og Baun Plantage

Baggrund for ændringer

I Bavn Plantage og en del af Vandet Plantage, hvor jagten i et samlet jagtlejemål på 670 ha har været lejet ud igennem en årrække, ønskes 220 ha udtaget af jagtlejemålet. Udleje fortsætter på de resterende 450 ha, mens de 220 ha overgår til et friluftsareal med berænset jagt og regulering. Baggrunden er, at de to områder er meget bynært beliggende i forhold til Thisted. Områderne er typisk "hverdagsskov", altså skov, som primært benyttes af lokalbefolkningen og som benyttes dagligt. De to områder indeholder MTB-bane, ridesti og afmærkede vandreruter og benyttes i øvrigt meget til hundeluftning, rollespil og til sundhedsfremmende ture. På trods af en aktiv formidling omkring jagtudøvelse og sameksistens med andet friluftsliv, er det enhedens helt klare indtryk gennem flere henvendelser, at en del af de mennesker, som benytter "hverdagsskovene", ikke ønsker at møde jægere. Området er ved sidste driftsplan udlagt som friluftszone og med mindre facilitetszone.

Arealet er en meget robust naturtype uden de store naturværdier og fredninger, som kendetegner naboplantagen Vilsbøl, hvor der også er et meget aktivt friluftsliv. Det udtagne areal vil i større grad kunne udnyttes til friluftsformål, evt. med udbygning af MTB-banen og andre friluftsfaciliteter, helt i tråd med ministerens ønske om at flere mennesker skal ud og være aktive i naturen. Det samlede provenutab er minimalt, da et udbud af jagten på det samlede areal vil trække prisen afgørende ned. Hvorimod et udbud af de resterende 450 ha vil sikre en god jagtlejeindtægt.

Ændringer i driftsplanen

Ændring fra jagtudleje til friluftsområde med begrænset jagt og regulering, under hensynstagen til friluftslivet. 

 Kort over udtaget areal.