Driftsplanændringer for Tømmerby Kær

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Tømmerby Kær.

  • Ændring af jagttrykket

Ændring i driftsplan for Tømmerby Kær

Baggrund for ændringer

Ændringen i jagtudlejen i området, er for at sikre en bedre samlet forvaltning af området ved ”Det Nationale Testcenteret for store vindmøller”. Vi er forpligtet til at opfylde målsætningerne i NTV-implementeringsplanen, det nævnes i forbindelse med testcenterloven, at der ønskes dagaktivt hjortevildt i området.

Før NTV var Østerild ét af det helt gode kerneområder. Nu er området meget påvirket af skovrydning og højt aktivitetsniveau. Kron- og dåvildt er desuden en vigtig aktør i naturplejen i området, da de er med til at sikre en stor del af biodiversitet i området. Den påvirkning hjortevildtet har, er noget mere nænsom over for de jordrugende arter end kreaturerne. Samtidig har hjortevildtet en meget stor oplevelsesværdig for de mange besøgende i området. Det er en udfordring med den nuværende struktur og jagtudleje i det østlige område, kaldet Tømmerby Kær. Jagttrykket på naboarealerne er højt og aktivitetsniveauet, udvidelsen og besøgstallet er højt i testcenterområdet. Den geografiske form på området er også en udfordring som jagtudlejet område. Området kan bruges i forbindelse med dagjagter, hvor det kun bliver en til to årlige forstyrrelser.

Ændringer i driftsplanen

Jagtudlejen ændres fra "Udlejet jagt" til NST jagt" med kun dagjagter.