Driftsplanændringer for Tved Klitplantage

Følgende ændringer er lavet i driftsplanen for området Tved Klitplantage.

  • Friluftszoneringen ved lejrpladsen ændres til facilitetszone.
  • Rettelsen af friluftszoneringen medfører ingen omkostninger for Naturstyrelsen.
  • Arealet er ikke omfattet af naturskovstrategien

 

Ændring i driftsplan for Tved Klitplantage

Baggrund for ændringer

Naturstyrelsen Thy ønsker at opgradere den eksisterende lejrplads i Sårup, Tved Plantage. I denne forbindelse er det blevet opdaget, at der er sket en fejl i den elektroniske indtegning af friluftszoneringen ifm. driftsplanprocessen i 2015. Lejrpladsen var således ikke angivet som facilitetszone, som det ellers var aftalt med interessenterne på driftsplanworkshoppen. Derimod er området delvis friluftszone og delvis stillezone.

Ændringer i driftsplanen

Friluftszoneringen på lejrpladsen ændres fra delvist friluftszone og stillezone til faciltetstszone for at rette op på fejlen, således at driftsplanen svarer overens med det der blev aftalt med interessenterne på driftsplansmødet.

Når friluftszoneringen er ændret fra henholdsvis stillezone og friluftszone til facilitetszone, vil projektet med at opgradere lejrpladsen i området blive gennemført.

Kort som viser den nye friluftszonering ved Sårup - Tved Klitplantage