Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

 

Driftsplan Trekantsområdet

Plan for Naturstyrelsens områder

 

Gældende driftsplan

Landskabet skal markeres

Fortidsminder, indlandsklitter og fugtige lavninger skal være nemmere at få øje på.

Naturstyrelsen vil i de kommende år blandt andet genskabe udsigten Ørnsbjerg i Gyttegård Plantage, bane vejen for lyse skovmoser i Boller Skovene, og i Gødding Skov skal stensamlinger fra jernalderen – såkaldte rydningsrøser - ryddes for træer og krat.

Målet er at understrege Trekantsområdets landskabelige kendetegn og samtidig forbedre biodiversiteten ved at lave nye levesteder for planter og dyr.

Flere steder skal gammel granskov fældes for at give plads til nye lysninger, det gælder blandt andet ved Syvårssøerne i Frederikshåbs Plantage. Der skal ryddes træer langs skovvandløb i Stenderup Skovene. 

"Vi fremhæver det markante istidslandskab med ådale, bakkeøer og hedesletter ved at rydde opvækst og pleje heder og højmoser."

Skovrider Inken Breum Larsen fra Naturstyrelsen i Trekantsområdet.

Konkrete mål:

  • 700 hektar gran bliver til blandede skove med løvtræer
  • 26 hektar ny lysåben
  • 40 hektar med rydningsrøser fra ældre jernalder ryddes for buske og træer.


Har været i høring

Plan var i offentlig høring frem til den 30. september 2014

De indkomne høringssvar er behandlet og indarbejdet i driftsplanen. Høringsnotat og materiale findes herunder:

Høringsnotat Trekantsområdet

Følgebrev til høringsnotat

Oversigt over høringssvar

Høringsbrev

Høringsliste - Landsdækkende

Høringsliste - TrekantsområdetLøbende planændringer

Løbende ændringer i driftsplanen fremgår herunder

Multibox højre: Tekst

En vedtaget driftsplan gælder i en 15 årig periode. Ændringer i driftsplanen forekommer som hovedregel kun i forbindelse med en midtvejsrevideringen efter 7-8 år. Såfremt der sker ændringer før eller efter midtvejsrevideringen vil de fremgå herunder.

Planændringer:

  • Der er ikke foretaget nogen planændringer

Sådan bliver en driftsplan til

Hvor andet ikke er angivet, er billeder på siden fra colourbox.com 

Sender du os en e-mail, vil den blive gemt i vores digitale sagsbehandlingssystem. Læs mere