Driftsplan Trekantsområdet

Plan for Naturstyrelsens områder

 

Gældende driftsplan

Sammenlægning af enheder:

Fra og med januar 2019 gik Naturstyrelsen fra at have 18 til 16 enheder – enhederne Østsjælland og Midtjylland er blevet nedlagt. Ansvaret for de tidligere enheders områder er blevet uddelt til andre enheder. Der kan læses mere om enhedssammenlægningen og de dertilhørende ændringer til driftsplanerne her: Enhedssammenlægning

Landskabet skal markeres:

Fortidsminder, indlandsklitter og fugtige lavninger skal være nemmere at få øje på.

Naturstyrelsen vil i de kommende år blandt andet genskabe udsigten Ørnsbjerg i Gyttegård Plantage, bane vejen for lyse skovmoser i Boller Skovene, og i Gødding Skov skal stensamlinger fra jernalderen – såkaldte rydningsrøser - ryddes for træer og krat.

Målet er at understrege Trekantsområdets landskabelige kendetegn og samtidig forbedre biodiversiteten ved at lave nye levesteder for planter og dyr.

Flere steder skal gammel granskov fældes for at give plads til nye lysninger, det gælder blandt andet ved Syvårssøerne i Frederikshåbs Plantage. Der skal ryddes træer langs skovvandløb i Stenderup Skovene. 

"Vi fremhæver det markante istidslandskab med ådale, bakkeøer og hedesletter ved at rydde opvækst og pleje heder og højmoser. "

Skovrider Inken Breum Larsen fra Naturstyrelsen i Trekantsområdet

Konkrete mål:

  • 700 hektar gran bliver til blandede skove med løvtræer
  • 26 hektar ny lysåben
  • 40 hektar med rydningsrøser fra ældre jernalder ryddes for buske og træer.
Hastrup PlantageGyttegård Plantage og Haltrup HedeGyttegård Plantage og Haltrup HedeTønballegård SkovVejle Fjord skoveneVejle Fjord skoveneArealerne ved Randsfjord og HvidbjergSønder Stenderup skoveneSønder Stenderup skoveneSvanemosen og skovene syd for KoldingTroldhedebanen og Harte SkovTroldhedebanen og Harte SkovBoller skoveneBjerge SkovDallerup Skov m.fl.Boller skoveneSebberup og Ussing skoveneTroldhedebanen og Harte SkovRandbøl Hede og Frederikshåb PlantageSkovene omkring GøddingArealerne i Vejle ÅdalArealerne i Vejle ÅdalKongens KærDet Store Vandskel - Gudenåens Kilder (Kilderne)


Har været i høring

Plan var i offentlig høring frem til den 30. september 2014

De indkomne høringssvar er behandlet og indarbejdet i driftsplanen. Høringsnotat og materiale findes herunder:

Høringsnotat Trekantsområdet

Følgebrev til høringsnotat

Oversigt over høringssvar

Høringsbrev

Høringsliste - Landsdækkende

Høringsliste - TrekantsområdetLøbende planændringer

Løbende ændringer i driftsplanen fremgår herunder

En vedtaget driftsplan gælder i en 15 årig periode. Ændringer i driftsplanen forekommer som hovedregel kun i forbindelse med en midtvejsrevideringen efter 7-8 år. Såfremt der sker ændringer før eller efter midtvejsrevideringen vil de fremgå herunder.

Planændringer:


Sådan bliver en driftsplan til