Historisk driftsplan

Driften af Naturstyrelsens arealer sker med udgangspunkt i lovgivningen, generelle forskrifter samt ud fra en driftsplan, der traditionelt for statsskovene er 15-årig.

Herunder ses de gamle driftsplaner, som er gældende indtil de nye planer er godkendt.

Da enheden i Trekantsområdet fik tillagt arealer i Kolding kommune fra det nu nedlagte Haderslev statsskovdistrikt, stammer driftsplanforskrifterne for vore områder fra to driftsplaner. Hertil kommer, at orkanen i 1999 var så omfattende, at der blev udarbejdet en supplementsplan for det "gamle" Randbøl statsskovdistrikt. Driftsplanernes væsentligste dele kan ses nedenfor.

Driftsplan for Randbøl Statsskovdistrikt 1997-2011  (hovedsagelig arealer i Billund, Vejle, Hedensted, Fredericia og Horsens kommuner)

Indholdsfortegnelse

1. Forord

2. Plandata i hovedtræk

3. Ejendomsoversigt

4. Distriktets almindelige forhold

5. Dyrkningsgrundlaget

6. Areal og forråd pr. 1. januar 1997

7. Driften i forrige periode

8. Hovedretningslinjer for den fremtidige drift

9. Hovedtræk af planens enkelte dele

10. Sammenfattende planberegninger

11. Økonomiske overslag

12. Planændringer

Stormplan 2001 for særligt orkanramte skove ved Randbøl

Driftsplan for enhedens sydlige arealer (Kolding kommune)

Driftsplan 2004-2015 (pdf)